Mecanitzat de precisió de metalls

  • Precision Metal Machining

    Mecanitzat de precisió de metalls

    Les màquines que més s'utilitzen van des de molins, torns fins a una gran varietat de màquines de tall.Una característica de les diferents màquines utilitzades durant el mecanitzat modern del metall és el fet que el seu moviment i funcionament està controlat per ordinadors que utilitzen CNC (control numèric per ordinador), un mètode que és de crucial importància per aconseguir resultats precisos.