Procés de fabricació

Pas 1:
Comprovació de dibuixos

Pas 2:
Elaboració de motlles

Pas 3:
Preparar materials de fosa mineral

Pas 4:
Mecanitzat

Pas 5:
Inspecció

Pas 5:
muntatge

Pas 6:
Lliurament